Druk om naar naar de hoofdinhoud te gaan

Return on Purpose

ISBN 978-90-821-0940

Return on Purpose: Een nieuw paradigma als basis voor duurzaam ondernemen.

Dit boekje is geschreven als vervolg op De Integrale Financiële Benadering. Het gaat diep in op de analyse van het resultaat. Dat begint al met de vraag over de zin van het bestaan van de onderneming. Vervolgens wordt de verbinding gelegd tussen aan de orde komende factoren met de cijfers. Centraal daarin staan de arbeidsquote, de verhouding tussen de toegevoegde waarde en de kosten van arbeid, de omloopsnelheid van het geld en de winst (met begrippen als EBITDA, EBIT en ROE) van de onderneming.

Getracht wordt het inzicht bloot leggen om de kracht van de onderneming te ontdekken, en de relatie te leggen met de financiële uitkomsten en de zin van het bestaan van de onderneming. Bewegen (productie en verkoop), Veranderen (kosten aanpassen vanwege nieuwe kansen) en Beheersen (van risico’s) zijn onderdelen van het leiding geven aan een onderneming. Hoe verbindt de ondernemende cultuur zich met de cijfers. Of misschien nog wel meer, hoe kunnen de cijfers ondernemen stimuleren?

Kopen
cover van return on purpose

Inhoudsopgave

Hoofdstuk

1
Duurzaam ondernemen
 • Hebben en Zijn
 • Streven naar een betere wereld
 • Purpose
 • Selffulfilling prophecy
 • Compliance in engere zin
 • Duurzame compliance
 • Compliance in brede zin
 • Een spel zonder nieten

Hoofdstuk

2
Duurzaam financieren
 • De dynamische formule
 • Omloopsnelheid: Omzet gedeeld door het geïnvesteerd vermogen
 • Toegevoegde waarde: Omzet minus kosten derden
 • Arbeidsquote: Personeelskosten t.o.v. toegevoegde waarde
 • Bezettingsgraad: Omzet t.o.v. personeelskosten
 • EBITDA t.o.v. Omzet
 • EBIT t.o.v. EBITDA
 • Nettowinst t.o.v. EBIT
 • Eigen vermogen t.o.v. geïnvesteerd vermogen
 • Nettowinst t.o.v. eigen vermogen

Hoofdstuk

3
Duurzaam veranderen
 • Alles stroomt
  • 1. Zicht op purpose van de onderneming Levensfasen product, behoefte of markt
 • Zicht op groei
  • 2. Mogelijkheden van groei
  • 3. Zicht op markten
  • 4. Zicht op concurrentie
  • 5. Zicht op verandering
  • 6. Zicht op initiatief
  • 7. Zicht op speculatie
  • 8. Zicht op eigen kracht
 • Management en medewerkers
  • 9. Zicht op sturing
  • 10. Gedrag van management
  • 11. Zicht op leiding
  • 12. Zicht op motivatie
 • Resultaat
  • 13. Zicht op investeringen
  • 14. Zicht op kosten
  • 15. Zicht op waarde
 • Resumerend