Druk om naar naar de hoofdinhoud te gaan

Hoor de Kassa rinkelen!

ISBN 978-90-801-93802

Na zijn publicaties over Balanslezen en de Integrale Financiële Benadering raakte Eppo Horlings er van overtuigd dat de essentie van de financiële besturing bestaat uit:

 • Het lezen van de balans
 • Het sturen op de juiste prestatie indicatoren
 • En het herkennen van een misleidende voorstelling van zaken

Financiële besturing gaat over meer dan alleen de financiële positie. Het raakt de essentie van het resultaat en de betrouwbaarheid van de met governance belaste personen.

Hoor de Kassa Rinkelen? De drie essenties van de financiële besturing. In dit boekje leert hij u de balans te lezen in één minuut, dat financiële besturing op één hand is te doen en hoe u misleiding ontdekt in één oogopslag.

Kopen
cover van hoor de kassa rinkelen

Inhoudsopgave

Hoofdstuk

1
Balanslezen in één minuut.
 • I.       De CASH-FLOW
 • Is er geld genoeg om op korte termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen?
 • Is het werkkapitaal voldoende hoog om het geld te laten rollen?
 • Kan met het geld van leveranciers een onderneming worden gefinancierd?
 • Is er een eenvoudig hulpmiddel om de liquiditeit in de gaten te houden?
 • II.       SOLVABILITEIT
 • Het belangrijkste kengetal: de current ratio
 • Het werkkapitaal
 • De omloopsnelheid van het geld
 • De positie van de bank
 • Cashflow
 • Cashflow en werkkapitaal
 • Negatief werkkapitaal
 • De omvang van het werkkapitaal
 • Misleiding bij liquiditeit
 • III.       RENTABILITEIT
 • Geïnvesteerd versus eigen vermogen
 • Leverage
 • Balanslezen in één minuut

Hoofdstuk

2
Financiële besturing op één hand
 • Kritische prestatie-indicatoren
 • Voorbeeld ontwikkeling KPI’s
 • De belangrijkste KPI: de arbeidsquote
 • Alternatieve winst- en verliesrekening

Hoofdstuk

3
Misleiding ontdekken in één oogopslag
 • De bron van misleiding
 • Het belang bij misleiding
 • De grensafscheiding tegen misleiding
 • Meest voorkomende voorbeelden van misleiding