Druk om naar naar de hoofdinhoud te gaan

Advies / Consultancy

Horatio-adviesgroep Financiële Besturing

De Horatio-adviesgroep Financiële Besturing richt zich op de kracht van financiële informatie ten behoeve van de besluitvorming op korte en lange termijn. Op tijd betalen op de korte termijn en ook de waardeontwikkeling van de onderneming op lange termijn. Dynamische problematiek die vaak is verstoord door de eenzijdigheid waarmee naar financiële verantwoording wordt gekeken.

Marketing en accounting zijn de pijlers waarop het beleid van de onderneming is gericht. Is de verantwoording daarover terug te vinden in de financiële rapportages van management aan bestuur, aandeelhouders, banken en belastingdienst? Of zijn dergelijke financiële rapportages doordrenkt van regelgeving en belangenverstrengeling?

Markt en winst. Financiële rapportages ondersteunen de besluitvorming op het gebied van Investeren, Begroten, Financieren en Waardeontwikkeling.

Spreekt het bovenstaande u aan en wenst u daarover in gesprek met ons over de volgende vragen:
 • Welk rapportcijfer geeft u aan mijn financiële positie?
 • Heeft de onderneming een “Purpose”?
 • Kan er op tijd afgelost worden op leningen?
 • Is uw financiële informatie gericht op markt en winst of op bank en/of belastingen?
 • Kan er op tijd betaald worden?
 • Kan er op tijd afgelost worden op leningen?
 • Hoe hoog is de leencapaciteit??
 • Is er voldoende eigen vermogen?
 • Hoe hoog is de Return on Investment?
 • Hoe hoog is de leencapaciteit?
 • Hoe kan deze worden verbeterd?
Bel ons dan voor een afspraak op 020-7147100 of neem contact op via het contactformulier. Contact