Druk om naar naar de hoofdinhoud te gaan
Mr. Cashflow:

Eppo Horlings RA.

Financieel specialist en Schrijver
Nog elke dag fascineert de cashflow mij. De cash flow behoort tot de “mis en place” van de bestuurder. Mr Cash Flow is mijn tweede naam geworden! Een aanspreektitel die weergeeft waar het bij Balanslezen om gaat.
Eppo Horlings
Eppo Horlings

Persoonlijk

tien

vragen die u zich kunt stellen bij het lezen van de Balans:

illustratie van man die denkt tijdens het lezen
1
Kan er op tijd betaald worden?
2
Kan er op tijd afgelost worden?
3
Is er ruimte voor investeringen?
4
Is er ruimte voor dividendbetalingen?
5
Wordt er voldoende winst gemaakt?
6
Wat is het verband tussen de balans en de winst- en verliesrekening?
7
Zit er een fout in de Balans?
8
Wat is het gevaar van het lezen van de geconsolideerde jaarrekening?
9
Waar komt de winst of het verlies vandaan?
10
Waar dient de cash-flow voor?

Bekendheid

Eppo Horlings RA werd in 1985 al bekend om zijn videofilm Balans lezen en sindsdien door meerdere boekjes over dit onderwerp. Daarmee heeft hij duizenden ondernemers bereikt. Met zijn publicaties heeft hij bijgedragen aan het besef bij non-financials en financials over hoe met geld in een onderneming dient te worden omgegaan.

illustratie van openbaar spreken

Publicaties

cover van boekje balanslezen

Balanslezen: Wat zeggen die cijfers?

Geld staat centraal in het lezen van de balans. Met wettelijke voorschriften en teksten wordt de lezer in dit boekje niet lastig gevallen. Zie voor de inhoudsopgave het gelijknamige blok op de website.

ISBN 978-90-801-9383-3
cover van boekje hoor de kassa rinkelen

Hoor de Kassa rinkelen!

De drie essenties van de financiële besturing. In dit boekje leert hij u de balans te lezen in één minuut, dat financiële besturing op één hand is te doen en hoe u misleiding ontdekt in één oogopslag.

ISBN 978-90-801-93802
cover van return on purpose

Return on Purpose

Het gaat om het bloot leggen van de kracht van de onderneming, de relatie met de financiële uitkomsten en de zin van het bestaan van de onderneming. Hoe verbindt de ondernemende cultuur zich met de cijfers. Of misschien nog wel meer, hoe kunnen de cijfers ondernemen stimuleren?

ISBN 978-90-821-09405
cover van boekje de integrale financiële benadering

De Integrale Financiële Benadering

Een uniek sturingselement dat Ondernemen en Resultaat in perfecte harmonie brengt. De kracht van dit boekje ligt in de kernachtige en actiegerichte benadering. Diagrammen zijn opgenomen die u een leidraad geven om tot resultaat gerichte actie te komen

ISBN 90801938-1-X

Professionaliteit

Vanuit zijn kennis over Balanslezen verkreeg hij opdrachten tot onderzoek van meerdere jaarrekeningen van zeer grote ondernemingen en constateerde daarin ernstige tekortkomingen. Maar ook opdrachten om financierings- en belastingconstructies te doorzien, te waarschuwen voor geconsolideerde balansen, belastingstructuren te ontzenuwen, “windowdressing” te ontdekken in resultaat en vermogen, waarderingsconflicten te beslechten op het gebied van goodwill en aandelen, en aandeelhoudersovereenkomsten te doorzien. De basis is dan altijd weer het lezen van de balans. Tezamen met zijn team van acht profesionals behoren dergelijke opdrachten nog steeds tot zijn domein.

Eppo Horlings functioneert vanuit de Horatio Assurance Group BV. Deze groep heeft acht professionals ter beschikking, met de nadruk op registeraccountants. Naast (internationale) accountantscontroles treden zij op velerlei gebied op. Litigation support, Business Valuation, Financial Services. U kunt de medewerkers tegenkomen als controleur, arbiter, gerechtelijk deskundige, (partij) adviseur etc.

persoon leest krant over bedrijfskunde

Rapportcijfer

Tijdens zijn roadhows door het land gaf hij aan veel ondernemers een rapportcijfer voor hun financiële positie. Het meest interessante is daarbij geweest de wijze waarop ondernemers met hun geld omgaan. Dat kan vaak beter, vindt hij. Wilt u ook een rapportcijfer voor uw balans? Bel met Eppo Horlings 020-7147100.

Gastdocent

Gedurende 35 jaar was hij gastdocent bij het PAO van de juridische faculteit van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast gedurende 20 jaar gastdocent bij de Grotius Academie voor curatoren. Daar ging het met name om de “basics” maar ook leerde hij de curatoren de omvang van de boedel vast te stellen die bij faillissement mag worden verwacht. Als u ook een lezing wilt volgen bel dan met Horatio Assurance Group B.V.020-7147100